Videos Tu.tv

Anh Tú The Voice Bá Cám Hát Series Chuyán Off The Air - The Voice 2017 #TheVoice

cheyenne1
+ Suscríbete Añadir a

Insertar en web


Compartir

Descripción del vídeo

26

"Chuyán" là chuái talkshow °ác phát sóng ánh ká hàng tuán vái các nhân vát là nháng nghá s trá ang hoát áng trong lnh vác nghá thuát. Anh Tú - "hot boy" cáa team ông Nhi bén duyên vái âm nhác tá th°á c̣n bé. Tuy nhiên, vái cá tính mánh má và có phán "°ng b°áng" cáa ḿnh, Tú táng bá cám i hát...... (más)

En Entretenimiento

Videos de cheyenne1 (ver todos)

Comentarios sobre Anh Tú The Voice Bá Cám Hát Series Chuyán Off The Air - The Voice 2017 #TheVoice

Vídeos relacionados

Copyright © 2017 HispaVista
Aviso Legal
Política de cookies