Violenta represión de militares a movilización en Tegucigalpa